fbpx

Ozonterapi – Ozon Tedavisi

Ozon, yaklaşık 150 yıldır birçok gelişmiş ülkede tıbbi amaçlı olarak kullanılmakla birlikte 30 yıldır ülkemizde de kullanılmaktadır. Ozon Tedavisi artık Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen bir Geleneksel Tamamlayıcı Tıp yöntemidir. Adı üzerinde, Alternatif Tıp Yöntemi DEĞİL, Tamamlayıcı Tıp Yöntemidir. Bu şu demek oluyor; Ozon Tedavisi, modern tıbbın önerdiği tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanır. Söz konusu tedavi yöntemlerinin etkinliğini arttırdığı artık reddedilemez bir bilimsel gerçektir.

Bu tespiti yaptıktan sonra Ozon hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. O3 (Ozon); renksiz ve kendine has keskin kokulu bir gazdır. Ozon, çok yakından tanıdığımız, yaşam için vaz geçilmez bir elementin molekül yapısı farklı olan formudur. Bildiniz; bahsi geçen element Oksijendir. Oksijen molekül yapısı olarak 2 Oksijen atomundan oluşur ve etkinliğini “O2” olarak gösterir. Ozon ise tek farkla; molekül yapısı olarak 3 Oksijen atomundan oluşur ve etkinliğini “O3” olarak gösterir. Aradaki bu 1 oksijen atomu farkı Tıpta ve Endüstride çok geniş alanlarda kullanılmasını sağlar. Bizim konumuz tıptaki kullanım alanı olan Ozon Tedavisi olduğu için bu konuda kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

OZON TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

1.Major Otohemoterapi: Tüm vücudu etkileyen sistemik bir uygulamadır. Hastanın 100-150 ml kanının alınarak özel üretilmiş ozon setleri içinde ozon gazı ile karıştırılır ve aynı kanın tekrar hastaya verilmesi şeklinde uygulanan ozon tedavisidir. Damar yoluyla doğrudan ozon gazı verilmez, kan ozon ile zenginleştirilip, oksijen yönünden çok zengin bir hale gelen kanın verilmesi esasına dayanır. En sık uygulanan Ozon Tedavisi yöntemidir.

2.Minör Otohemoterapi: Yine tüm vücudu etkileyen sistemik bir uygulamadır.  hastanın kendisinden alınan 2-3 ml kanın ozon gazı ile işleme tabi tutulduktan sonra tekrar hastaya kalçadan veya koldan kas içine enjekte edilmesi şeklinde uygulanan Ozon Tedavisi yöntemidir. İkinci sıklıkla uygulanan Ozon Tedavisi yöntemidir. Genellikle Major Otohemoterapi ile birlikte uygulanır. Bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesini sağlayan uygulama yöntemidir. Bakteriyel, viral, mantar ve paraziter enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır.

3.Eklem İçi Ozon Tedavisi: Sadece uygulandığı bölgeyi etkileyen lokal bir uygulamadır. Öncelikle diz, omur ve dirsek eklemleri olmak üzere ozon gazının uygun enjektör ve iğne uçları ile doğrudan eklem içine verilmesi esasına dayanan bir Ozon Tedavisi yöntemidir. Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere eklem içi enflamasyon ve dejenerasyona bağlı ağrı ve hareket kısıtlılığı ile seyreden hastalıklarda çok etkili bir Ozon Tedavisi yöntemidir.

4.Rektal Uygulama: Ozon gazının uygun dozda ve basınçla, makat yolu ile verilmesi seklinde uygulanan bir ozon tedavisi yöntemidir. Aslında bu uygulama şekli tüm vücudu etkileyen sistemik etkili bir uygulama olmasına rağmen uygulama alanındaki lokal etkisi nedeniyle özellikle mide-barsak sistemindeki kronik iltihabi hastalıklarda tercih edilen bir Ozon Tedavisi yöntemidir.

En yoğun uygulama şekillerini yukarıda özetledikten sonra nispeten daha az sıklıkla ve ilgili uzmanlık dallarınca uygulanan diğer Ozon Tedavisi uygulama yöntemleri ise şunlardır; Vajinal İnsuflasyon (Vajina içerisine ozon gazı uygulama), Kulak İnsuflasyonu (Kulak içerisine ozon gazı uygulama), Nazal İnsuflasyon (Burun içerisine ozon gazı uygulama), Torbalama, Kupalama, Cilt Altı ve Cilt Lezyon İçi Enjeksiyon, Ozon Sauna, Ozon Kremi, Ozon Yağı, Ozonlu Su gibi lokal Ozon Tedavisi yöntemleridir.

 

OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARDA TAMAMLAYICI TEDAVİ OLARAK UYGULANABİLİR?  NASIL ETKİ EDER?

Ozon Tedavisi vücuttaki etkilerini başlıca şu özellikleriyle sağlar;

1.Oksijeneasyon; dokulardaki oksijen miktarını arttırma,

2.Regülasyon; vücuttaki sistemlerin uyumlu olarak çalışmasını sağlayan hormon, enzim vs. elemanların bir denge içinde çalışmasını sağlama,

3.Rejenasyon; hücre ve doku yenilenmesi,

4.Rejuvanasyon; işlev görmez hücre ve dokuların yerine daha etkin ve genç bir yapının oluşturulması,

5.Antienflamatuar Etki; yara iyileşmesini hızlandırıcı potansiyel,

6.Antiseptik-Dezenenfektan Etki; hemen tüm mikroplara karşı ölümcül olması,

Bu özellikleri ile Ozon Tedavisi;

 • Kronik Yorgunluk
 • Ozon Tedavisinin en sık uygulandığı durumdur. Oksijenasyon özelliği ile Genel İyilik Hali oluşumunda çok etkilidir. Detoks; Ozon Tedavisi ile vücutta atık ürün olarak biriken antioksidanların ve diğer zararlı atıkların kan seviyesi düşürülerek sonraki zamanda bunlara bağlı olarak oluşabilecek birçok ciddi hastalığın önüne geçilmiş olur.
 • Ozon Tedavisinin Rejeneratif (yenileyici) ve Rejuvenatif (gençleştirici) etkisinden dolayı Anti Aging, Cilt Yenileme ve Saç Tedavilerinde kullanılır.
 • Kan Yağlarının Düşürülmesi ve Obezitenin Önlenmesi

Ozon Tedavisi, hücre içi enerji metabolizmasını hızlandırarak beslenme yolu ile alınan başta şeker olmak üzere Karbonhidratların hızlı yakılması sağlar ve yağ olarak vücutta birikmesini azaltır. Bu da kilo almama/verme mekanizmasını doğru çalıştırarak tedavide etkilidir.

 • Tip 2 Diabet ve İnsülin Direnci

Ozon Tedavisi, şekerin enerji olarak kullanılması hücre içine girişini sağlayan olan İnsülin hormonunun etkinliğini arttırır. Böylece yine şekerin yağ olarak vücutta birikmesini engeller. Bu özelliği ile oral antidiabetiklerin ve insülinin etkisini çok arttırır.

 • Eklem ve Kas Hastalıkları

Antienflamatuar etkisinden dolayı Ozon Tedavisinin en etkili olduğu durumlardan biridir.

 • Kalp ve Damar Hastalıkları

Ozon Tedavisi ile vücuttaki tüm organlarda neovaskülarizasyon (yeni damar oluşumu) artar. Bu da damar tıkanıklığı sebebiyle oluşan, başta kalp ve beyin olmak üzere tüm hayati organların korunmasını sağlar. Sonuç olarak bu hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkları azaltır. Ayrıca Ozon Tedavisi ile yağ metabolizması düzenlenerek kan yağları (kolesterol) seviyesi düşer. Bununla paralel olarak Atardamarlar içinde biriken ve zamanla onların tıkanmasına, dolayısıyla da o damar tarafından beslenen doku veya organın beslenme bozukluğuna, hatta ölümüne neden olan atherom plaklarının oluşumunu azaltır. Bu da başta Kalp Krizi olmak üzere ölümcül damar hastalıkların oluşumunu azaltır.

 • Enfeksiyonlar

Ozon, bilinen en etkili antiseptik ve dezenfektanlardan biridir. Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin tedavisinde ve bunların oluşturacağı lokal ve sistemik enfeksiyonlardan korunmada ve tedavisinde çok etkilidir. Ayrıca Ozon Tedavisi ile Bağışıklık Sisteminin en önemli hücreleri olan Akyuvarların sayısı ve bunlar tarafında üretilen savunma sistemi elemanlarının kalitesi ve miktarı artar.

 • Kanser; Yüksek Doz C Vitamini ile birlikte kanser hücrelerinin çoğalmasını azalttığı veya durdurduğu bilinen bir bilimsel gerçektir.
 • Alerjik Reaksiyonlar ve Astım; Ozon Tedavisinin en önemli etkilerinden biri de Allerji oluşumuna sebep olan bağışıklık sisteminin aşırı ve dengesiz çalışmasının düzenlenmesidir. Ozon Tedavisi Regülatif (Düzenleyici) özelliği ile çok uygun bir tamamlayıcı tıp yöntemidir.
 • Kan ve Dolaşım Hastalıkları

Vücutta oksijen taşımakla görev olan Alyuvarların üretim ve esnekliğini arttıran Ozon Tedavisi en uç dokulara kadar oksijenin ulaşmasını sağlar. Doku ve organ kanlanma bozukluklarından korunma ve tedavisinde Ozon Tedavisinin önemli bir yeri vardır.

 

KİMLERE OZON TEDAVİSİ YAPILMAMALIDIR?

 1. En önemli kontraendikasyon FAVİZM adı verilen “Bakla Allerjisi” olanlarda kesinlikle Ozon Tedavisi yapılmaz.
 2. Hipertiroidi
 3. Alkolizm
 4. Kalp krizinden veya stent uygulamasından sonraki 6 aylık dönemde
 5. İleri derecede kansızlığı veya kanama bozukluğu
 6. Tekrarlayan Pankreatit
 7. Hamile ve Emzirmede de Ozon Tedavi uygulanmamasında fayda vardır.
Ozonterapi - Ozon Tedavisi
Ozonterapi - Ozon Tedavisi
Ozonterapi - Ozon Tedavisi

Yasal Uyarı:Site içeriğinde bulunan bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez. Doktorumuz ile iletişime geçiniz.